Szakmai jogosultságok

Felelős műszaki vezetői jogosultság

Az építésügy alaptörvénye, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény(Étv.) rendelkezik a felelős műszaki vezetőfeladatáról, felelősségéről, és a tevékenység folytatásának feltételeiről. Az Étv. meghatározza a felelős műszaki vezetői tevékenység fogalmát, a tevékenységet folytató természetes, és jogi személyek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek körét is. A törvényi meghatározás értelmében a felelős műszaki vezetői tevékenység az építőipari kivitelezési tevékenység irányítása.
Magyar Mérnöki Kamarai szám: FMV – Ép/ÉV- 08-5373

Építési műszaki ellenőri jogosultság

Az építésügy alaptörvénye, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény(Étv.) rendelkezik az építési műszakellenőr feladatáról, felelősségéről, és a tevékenység folytatásának feltételeiről. Az Étv. meghatározza az építési műszaki ellenőr tevékenység fogalmát, a tevékenységet folytató természetes, és jogi személyek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek körét. A törvényi meghatározás értelmében az építési műszaki ellenőr tevékenység az építtető helyszíni megbízottjaként az Étv. és felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feladatok, elsősorban az építés szakszerűségének, terv szerinti megvalósításának ellátása. Az építési műszaki ellenőr az építési folyamat fontos szereplője, az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.
Magyar Mérnöki Kamarai szám: ÉME -ÉV- 08-5373

MKIK szám:
18A1825257

e-on által regisztrál vállalkozás:
VETr 04712

Érintésvédelmi felülvizsgálat:
ÉV- 0002/2005
2019/VBSZ-ÉVF-324

Épületek, építmények villámvédelmi felülvizsgálat:
VV- 6/44/6/2005

Komplex villámvédelmi felülvizsgálat:
VV08/03/2013
2019/VBSZ-VV-244

Erősáramú Berendezések felülvizsgálat:
EBF-0051/2005
2019/VBSZ-EBF-271

Tűzvédelmi szakvizsga Erősáramú berendezések:
DA-30/047-14/87/2018