Biztonságtechnika

Érintésvédelem: Villamos berendezések első ellenőrzése

MSZ HD 60364-6:2007 szerint

Villamos műszeres mérésből áll, és a helyszíni vizsgálat során a látottak alapján minősítjük a villamos berendezéseket, hogy megfelelnek – e az érvényben lévő érintésvédelmi szabványoknak. Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat tartalmazza az érintésvédelmi szerelői ellenőrzést.

Az érvényben lévő 14/2004.(IV.19) FMM rendelet a villamos berendezés üzembe helyezése előtt, és előírt rendszerességgel időszakosan határozza meg az érintésvédelem ellenőrzését.
• áramvédő kapcsoló: havonta
• hordozható villamos gépek (ívhegesztő) kéziszerszámok: évente
• KLÉSZ hatálya alá tartozó épületek: 6 évente
• minden más villamos berendezésen: 3 évente

biztonságtechnika
Villámvédelem: Villámvédelmi felülvizsgálat

54/2014 (XII.5.) BM. rendelet szerint

A villámvédelmi felülvizsgálat és minősítése, amit villámvédelmi jegyzőkönyv tartalmaz, a mindenkór hatályban lévő (OTSZ) Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezik.
A villámvédelmi vizsgálatot a villámhárító berendezés kivitelezésekor érvényben lévő szabványok, rendeleteknek megfelelően végezzük. A norma szerinti (új villámvédelem) és a nem norma szerinti meglévő épületre szerelt régi szabvány szerint kivitelezett villámhárító berendezések felülvizsgálatát is vállaljuk.

Időszakos felülvizsgálat gyakorisága
• 3 évenként : A, B tűzveszélyességi osztályú épületeken
• 6 évenként : C, D, E tűzveszélyességi osztályú épületeken
• Az épület vagy rászerelt villámhárító átalakítás, bővítés, vagy javítás után, ami megváltoztatja a villámvédelem biztonságát.
• A villámhárító sérülése, épületbe csapott nagy erejű villámlás után és minden olyan dolog észlelése után, ami befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát.

Tűzvédelmi-szabványossági felülvizsgálat

MSZ HD 60364-6:2007 szerint

Ezt az időszakos szabványossági vizsgálatot az OTSZ írja elő ezért tűzvédelmi felülvizsgálatnak is nevezik.
Időszakos ellenőrzés gyakorisága:
Az ellenőrzési időket az OTSZ határozza meg naptári napokra:
• A-B tűzveszélyességi osztályra 3 év
• C-D-E tűzveszélyességi osztályra 6 év